Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
159
Bygninga Balk.

XXIX. Cap.

Om husbygnad i städerna.


1. §.


HUru hus i staden byggas och uppehållas skola, så ock hwad eljest til stadens nytto och prydnad i acht tagas bör, therom är särskilt stadgadt. Konungens Befalningshafwande med Borgmästare och Råd äga ther å wård hafwa.


Han-