Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/205

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
167
Handels Balk.

och ej i gästherbärge sitt eller i öppna gatubodar. Ej eller må han igenom andra them utmångla låta, eller sielf resa ur stad och i stad, eller i bergslagerna, och kiöpenskap ther drifwa, borga ther något ut, eller kräfwa gäld in, wid hundrade dalers bot; hafwe ock i alla thessa fall förwärkadt thet han handlade med. Giör han thet annan gång; ligge i tweböte.


4. §. Borgare, som emot lag går fremmande kiöpmän tilhanda med understucken handel, böte femhundrade daler. Giör han thet åter; ware twegildt, och tridie gången miste han sin borgarerätt.


VI. Cap.

Om landskiöp.


1. §.


INgen må å landet hålla kiöpmanna wahror fahla i sitt hus, eller thermed fara från by och til by at kiöpslaga. Ej må man ock å landet upkiöpa landtwahror, at them ther, eller i kiöpstad sälja; hwar som thet giör, hafwe första gången förbrutit wahran, och tage Konungen theraf en tridiung, annan angifwaren, och then tridie näste fattighus. Warder han oftare thermed funnen; böte ther til tiugu daler.


2. §. Samma lag ware om them, som å

landet