Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/206

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
168
Handels Balk.

landet hafwa något nederlag: Doch ware ej förbudit, at lägga sin egen afwel och afrad up, och then sälja hwar han wil.


3. §. Byter Landtmannen, til bärgning och nödtorft sin, wahra i wahra, eller kiöper för reda penningar, hwad annar af sin afwel låta kan; thet må ej landskiöp heta.


4. §. The, som kiöpslaga med hästar, måge fara omkring i landet, och them kiöpa och sälja. Stadens kiöttmånglare och fiskare måge ock å landet kiöpa slachteboskap och färsk fisk, til stadens behof.


VII. Cap.

Om marknader.


1. §.


MArknader skola åhrliga hållas, å then ort och tid, som ther til föreskrifwen är.


2. §. Ej må marknadsgods sälias förr, än marknad lyst, eller sedan then aflyst är; utan ware kiöpet ogildt, och böte kiöparen och säljaren hwarthera tijo daler.


3. §. Alle inrikes boende måge, å frimarknad,

antingen ur skiep och fartyg, eller å torg, eller å

andra