Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/209

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
171
Handels Balk.

IX. Cap.

Om förstreckningar i penningar, eller wahror, och ränta theraf.


1. §.


FÖrstrecker man annan reda penningar, eller hwad thet wara må; göre thet i twänne witnens närwaro, eller tage bref ther å.


2. §. Thet som förstreckt är, skal å dag förelagdan, til borgenären, eller hans ombudsman, eller til then hans rätt innehafwer, i samma slag, jämngodt, och til fullo återgäldas.


3. §. Kan ej then, som gälda bör, skaffa samma slags mynt, eller wahror, som utläntes; stånde til honom, som förstreckte, hwad han helre wänta wil, eller taga fyllnad i annat slag, efter thy, som thet utlänte wid förfalldagen högst gäller.


4. §. Nu är ej wiss dag til betalning förelagd; söke tå then, som utgaf, sitt åter, när han wil.


5. §. Hafwer någor af samma man fått flera lån, än ett, och förbundit sig, at för thet ena gifwa större ränta, och för thet andra mindre, eller ingen;

ther må skuldenär afräkna thet, som betales, å

hwilketthera
Y 2