Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/208

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
170
Handels Balk.

VIII. Cap.

Om mått och wigt.


1. §.


ENahanda mått och wigt skal wara i hela Riket, gilladt med Kronones märke. Ej må någor, som kiöpenskap drifwer, hafwa annat mått och wigt, utan warde thet honom afhändt och sönderslagit, böte ock thertil tijo daler.


2. §. Brukar någor i handel, upbörd eller utgift, falskt mått eller wigt; straffes som för tiufnad.


3. §. Falskar then mått eller wigt, som är förordnad at them rätta och märka; miste lifwet. Warder annar man tilwunnen at hafwa satt Kronones märke å mått eller wigt; miste äran, och böte hundrade daler. Ändrar någor krönt mått eller wigt och thet således falskar; warde ock ärelös, och böte femtijo daler.


4. §. Giör någor i mätande eller wägande orätt, äntå at han rätt krönt mått eller wigt ther wid brukar; böte tijo daler, och åter skadan. Bryter Kronones Upbördsman här emot; miste embetet, och böte dubbelt.


IX. Cap.