Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/220

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
182
Handels Balk.

tienstehion, som sig förr bortlofwar, eller städja låter.


2. §. Rätta legostemna skal wara från Michelsmessodag til samma tid åhret therefter, så i staden, som å landet.


3. §. Städjer någor sig til twänne husbönder; blifwe när then, som först stadde, och gälde ett åhrs lön til then, som lider. Kommer twist för Rätta, hwilkenthera först stadde; gånge legohion genast i tienst hos then, som saken ther winner, äntå at emot domen wädjas. Warder then dom sedan wid högre Rätt ändrad; niute then ther winner alt skadestånd åter.


4. §. Siu dagar efter Michelsmesso dag skal lagstadt legohion å landet i tienst gånga, och i staden tre eller högst fyra dagar. Sker thet ej, och wil husbonden legohionet behålla; lite tå Befalningshafwanden i orten til, som genast låter thet i tiensten ställa. Wil husbonden thet ej behålla; böte legohionet ett åhrs lön. Orkar thet ej böta; arbete så länge, at thet sig thermed lösa må.


5. §. Nu hafwer legohion i tiensten gått; giöre tå med flit och trohet the syslor, som husbonde

thy skiäliga föresätter. Är någor försummelig och

gensträf-