Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/230

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
192
Handels Balk.

XVII. Cap.

Om borgenärers rätt och förträde för hwar annan til gäldbunden egendom.


1. §.


RÄcker ej gäldenärs egendom til fulla gälden, och kunna borgenärer ej åsämjas, hwilkenthera fram för annan förmon äga må; skilje them Domaren åt.


2. §. Hwad i gäldenärs bo finnes, som hörer annan til, thet skal först uttagas, såsom: inlagsfä; eller thet, som satt är under bolag, eller til salu; stulit, röfwadt, lånt eller legdt gods; pantsatt gods, tå lösn therföre gifwes; faddergåfwa; hemgift, och annat thylikt. Är thetta förwandladt, och ej i behåll; gånge thermed, som i 16. §. skils. Sedan niute borgenärer betalning af boet, efter thy, som nu sägs.


3. §. Hafwer någor lös pant i händer; niute han therutur betalning fram för alla andra. Samma rätt hafwe ock handtwärkare för arfwode å thet gods, som hos honom qwart är.


4. §.