Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/245

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
207
Missgiernings Balk.

V. Cap.

Om then, som lasteliga talar å Konungen, eller thes och Rikets Råd.


1. §.


HWar som lasteliga talar, eller skrifwer, något emot Konungen, eller Drotningen, eller then, som til Efterträdare i Regementet förklarad är; warde halshuggen.


2. §. Tilwiter någor Konungens och Rikets Råd, en eller flera, för embetet skul, thet å ära theras går, och gitter thet ej fulltyga; miste ock lifwet. Talar, eller skrifwer, någor om them, thet eljest smädeligit är i och för embetet skul; giöre offentelig afbön, och böte femhundrade daler.


VI. Cap.

Om myteri och upror.


1. §.


HWilken som uphissar och styrcker meniga man til olydno mot Konungen, eller then, som å

Öfwerhetens wägnar biuder och befaller; miste lif sitt.

Kom-