Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/248

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
210
Missgiernings Balk.

3. §. Warder någor med falskt mynt bedragen, och äntå han sådant märkt, gifwer thet sedan til en annan ut; plichte med fängelse efter omständigheterna, och rätte skadan up.


4. §. Klipper någor mynt, ehwad slag thet helst är, eller thet eljest på hwarjehanda sätt swikeliga minskar; miste äran, och plichte med fiorton par spö, ellofwa par ris, eller flera, eller med hächte wid watn och bröd, alt efter som brottet är til, och gälde skadan åter.


VIII. Cap.

Om then, som förfalskar och missbrukar annars namn och skrifter.


1. §.


BRukar någor falskeliga Konungens namn eller insegel, sig til nytto, eller annan til skada; miste äran, och straffes thertil man med tretijo tu par spö, och qwinna med tiugu fyra par ris, eller tiugufyra dagars fängelse wid watn och bröd, äntå at ingen skada theraf följer. Sker thet med Konungens Befalningshafwandes, eller någon Rätts namn, eller insegel; ware ock ärelös, och plichte man med

aderton par spö, och qwinna med fiorton par ris,

eller