Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/296

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
258
Missgiernings Balk.

mans häst eller boskap, som går i bet ute å marken, inom, eller utom hägnad, ware thet i tweböte.


2. §. Samma lag ware, ther någor stiäl bistock, eller fisk utur annars mans dammar, sumpar, nät, miärdar, katsor, eller andra fisketyg; foglar och diur ur jagtredskap, eller sielfwa redskapen, och annat tylikt.


3. §. Tager någor och brukar, utan lån eller lego, annars mans båt, eller fartyg, eller häst, och pröfwes han thet hafwa giordt utan ondt och argt upsåt; gälde dubbel lego, och all skadan åter.


4. §. Miölkar någor annars mans ko, får eller get; stånde wid Tings dör, eller Rådstufwu dör en tima, med miölkekäril i handen.


5. §. Rifwer man annars gärdsgård, och släpper fä in i åker eller äng, eller i andra ägor; plickte som i Bygninga Balken sagdt är.


XLIV. Cap.

Om then, som lägger skatt och tunga å Konungens skattskyldiga undersåtare.


1. §.


DJerfwes någor lägga skatt, giärder, eller

annan