Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/295

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
257
Missgiernings Balk.

folk, thet them gifwit är at föra eller förwara; gälde thet åter, och böte fyradubbelt tiufnadens wärde. I thy fall ware samma lag, ther gästgifware, eller krögare, från gästen stiäl.


4. §. Tager någor swikeliga af barn, som yngre är, än tolf åhr, eller af then, som afwita är, kläder, smide, eller annat, hwad helst the å sig bära; eller stiäl någor i badstufwu; eller af then, i swår siukdom ligger; eller af någon död menniskia; eller af sofwande å marken; eller ther almän farsot i hus är: ware ock lag samma.


5. §. Stiäl någor af thet skiep, eller gods, som är strandadt, eller utan folk til lands kommit; straffes som nu sagdt är.


XLIII. Cap.

Om then, som stiäl ute på marken; och om någor tager annars mans båt eller häst; eller miölkar hans ko, får eller get.


1. §.


STiäl man å åker, eller äng, säd skuren, eller oskuren,

hö eller halm stackad, eller ostackad, eller annars

mans
K k