Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/317

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
279
Missgiernings Balk.

LXI. Cap.

Om delachtighet i missgierningar.


1. §.


HWar som biuder, eller leger, hielper, eller råder annan til någon missgierning, så at then ther igenom sker; straffes lika med then, som gierningen giorde.


2. §. Är någor eljest til gierningen mindre wållande; plichte med spö, eller ris, fängelse, eller arbete, efter som brottet är til.


3. §. Nu har han hwarken rådt, eller hulpit til gierningen; men wetat förut, at then war å färde, och thet ej uppenbaradt; eller ock, sedan gierningen är giord, fått therom kunskap, och hulpit then at dölja: plichte efter omständigheterna, med penningar, eller som förr är sagdt.


4. §. Hwar som witterliga hyser och döljer någon grof missgierningsman; böte fyratijo daler,

eller mera, som saken är til.

Straff-