Sida:Sweriges Rikes Lag.djvu/318

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
280
** ( O ) **

Straff Balk.


I. Cap.

Om Missgierningars angifwande, och fångars underhåll.


1. §.


LIfssaker, och andra grofwa missgierningar, skola utan upskof för Rätta angifwas. Giör målsäganden thet ej, utan lägger them neder; böte tiugu daler, eller mera, som saken är til; och käre å missgierningen then, som å Konungens wägnar kära bör. Giör han thet ej; miste tiensten, eller böte, efter omständigheterna.


2. §. Dråpare, och andre grofwe missgierningsmän, skola genast å färska gierning gripas, i hächte sättas, och utan upskof för Rätta ställas. Ej må borgen tagas, ther saken går å lif, eller kropp, tå man med penningar ej böta må.


3. §. Hwar som någon häfta låter, then ej i

grof