Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/172

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
162
¤ ) ° ( ¤    obeskrifveliga ljuflighet i både lukt och smak: l. c. p. 216. Den förtjenar visst, säger Zucchelli, förträdet för alla frukter i verlden förmedelst dess oförlikneliga lukt och smak: l. c. p. 151. och Harcourt bekänner sig oförmögen at uttrycka denna frukts förträfflighet, men måste tillstå, at verlden ej frambringar någon delicatare: Purch. l. c. 1275. Den är, säger R. Ligon, ojämförligen den läckraste frukt i verlden: Philos. Transact 1670. p. 1156. och kan man tycka, skrifver en annan, at den blida Naturen användt på den samma det kosteligaste af alla dess skatter: J. D. Hl. Beschryv. van de Volksplant. Zurin p. 231. Hvad nu egenteligen smaken beträffar, så tyckes, af Scribenternas skiljaktiga omdömen derom, som den lärer vara svår at beskrifva. Schwartzen säger väl helt kort, at Ananans smakar som Smultron, l. c. p. 46. och P. Kolbe, at den smakar ej stort annorlunda än Smultronen i Tyskland: l. c. p. 261. Marcgrav l. c. p. 33. Wormius Mus. p. 184. och Langhans l. c. p. 228. yttra sig, at den smakar nästan som Smultron; Tristaon, at den har smak af Melon: l. c. Richard, af den utvaldaste Melon eller Aprikos: l. c. De Flacourt, af Aprikos: l. c. och De la Loubere, af Pavies, en sort Persikor: l. c. Men af många andras yttrande får man den öfvertygelse, at smaken icke är så enkel. Bonelli säger den samma vara mångblandad, aromatisk och ganska ljuflig: l. c. Jacques fann den ha smak af många frukter tilsamman, men mäst af Qvitten: Lettr. édif. & cur. T. 16. p. 11. Dess sötsyrliga smak, säger Oviedo, stöder både på Persikor och Qvitten, jämte någon inblandad Muscat-smak: l. c. I Fermins tycke faller den väl mycket in på Persikor och Bonchretiens, men än mer på Smultron med rödt Vin och Såcker: l. c. p. 164. ff. Så tyckte ock Harcourt, at smaken mäst liknade Smultron, Claret eller rödt Vin och Såcker: l. c. Terry äfvenså, hvilken derjämte observerade en Rosen-vattens smak: Purchas l. c. T. 2. p. 1469. Rumphius utgifver den för vinaktig, söt och mäst liknande Smultron, i aldraläckraste måtto: l. c. Efter H. Sloane’s