Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/171

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
161
¤ ) ° ( ¤

jämförelse med Ananas, fast den ock har sin

goda

    samma, då han säger den hafva så utvald smak, at den kan sättas i främsta rummet ibland alla Ost-Indiska frukter: l. c. p. 188. Efter Fermins omdöme om Ananas, kommer ock ingen af alla Europeiska frukter up deremot: l. c. p. 164. hvilket är nog enligt med Oviedo’s yttrande l. c. at den samma är ojämföreligen ljufligare än våra yppersta frukter. Åtminstone tyckte många Spaniorer, som kommo til Vera Crux, at Ananas därstädes var så god som någon frukt i Spanien, om icke bättre: Gage l. c. p. 43. och Ligon tyckte den vida öfvergå all den bästa frukt i England: Hist. of Barbad. p. 11. När Fru Wortley Montaguë kom at på Slottet Herrenhausen första gången få äta Ananas, fann hon den i delicieux smak öfvergå alla de frukter hon någonsin känt: Lettr. pendant ses voy. T. 1. p. 103. Likaså betagen blef en Tysk Officierare, då han, tjenstgörande i nu öfverståndna krig i America, först fick smaka denna frukt, at han prisade den för en kostelig frukt och för den delicataste han någonsin smakat, intygandes, at den vore alt hvad man af upfriskande saker kunde uptänka: A. L. Schlözer Briefwechsel 5. Th. p. 328. 323. M. Tristaon förklarar den för en af de bästa frukter i verlden: Purch. l. c. T. 4. p. 1310. Hughes l. c. p. 230. och Oldendorp l. c. T. 1. p. 168. säga, at den verkeligen genom sin lukt och smak tager förträdet för alla frukter. Linschoten l. c. p. 14. Jefferys l. c. T. 2. p. 160. och Choisy l. c. p. 298. samtycka, at den i ljuflig smak öfvergår alla andra frukter. Efter Ulloas utsago l. c. plägar den ock i America kallas Drottningen för frukterna, i anseende til både lukt, smak och utseende. De Flacourt l. c. p. 120. och De Rochefort l. c. p. 120. nämna den samma Kongen för all frukt; förmenande Du Tertre l. c. at den är värd at så kallas, såsom den vackraste och bästa af alla på jorden. Likaså håller W. J. Müller den för den bästa på hela jorden, för dess

L