Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/180

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
170
¤ ) ° ( ¤    samma hafva smak af Muscat-drufvor: Voy. & avantures en 2 isles desert. des Ind. orient. T. 2. p. 89. och Bernier observerade deruti en egen sötma och så synnerlig behaglighet, at han tviflade på det någon Confiture i verlden öfverträffade den: l. c. Garcias ab Horto förmenar, at den i läckerhet öfvergår alla andra Indianska frukter: l. c. Den är admirable och helt oskyldig, yttrar sig Choisy: l. c. 298. Dess läckerhet, säger Valentyn, står med inga ord at beskrifva, man tycker sig ej kunna få fullt lystmäte deraf, ty den har en mycket ljuflig sötma, förenad med en ganska upfriskande syrlighet: l. c. Det skulle väl tyckas, som Dapper skolat egenteligen haft denna Dodol til föremål, när han l. c. skrifver, at Manga i sötma och läckerhet öfvergår alla andra frukter; men vid närmare påseende finner man, at han menar Mampelaan. Gem. Carreri går än tydeligare til väga, då han säger alla Manga-sorterna vara mera välsmakande än någon Europeisk frukt: l. c. p. 211. Så långt ser jag ingen annan gå; men finner likväl, huru De la Flotte haft nog tycke äfven för den ordinaira sorten, då han om den säger, at den är den delicataste och sundaste frukten i Indien, ty den är saftrik och af utvald smak, kunnandes man äta den til mängd, utan at det bekommer illa: l. c. p. 356. ff. En Fransk Officerare tyckte, at den medelst sin angenäma vin-smak kunde täfla med de bästa Europeiska frukter, så framt ej den starka lukten vore: Voy. à l’Isle de Fr. T. 1. p. 228. Ziegenbalg l. c. Ives l. c. p. 312. och Terry hos Purchas l. c. T. 2. p. 1469. förmäla ej hvilkendera sorten de ment, då de räknat Manga ibland de aldrabästa Indiska frukter. v. Rhede berättar, at denna frukten plägar i Indien användas på många sätt: l. c. p. 3. hvaribland jag vil anmärka, at den mycket insyltas grön, då den blir så god, säger Dellon, at ingen ting är bättre: l. c. p. 89. Dampier omrörer, huru den späda gröna frukten plägar skäras i tu, och inläggas med salt och ättika samt några klyftor hvitlök, då den blir excellent och hålles i mycket värde: l. c. p. 67. Della Valle tyckte den samma, inlagd såsom Oliver, ha en härlig smak: l. c. 3. Th. p.