Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/189

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
179
¤ ) ° ( ¤

i Indien, hvaraf åtskilliga slag gifvas, ibland hvilka 2:ne ifrån Malacca kommit mäst i rop för läckerhet (*),[1] ehuru där i Indien träffas

ett
M 2

    til salu på torgen: l. c. p. 278. Men den Jambolan han där såg tyckes varit en annan sort än den Rumphius omtalar, då han kunde hålla den för en sort af våra svarta Körsebär: l. c. äfvensom ock den Hawkesworth omrörer, hvilken til storlek och form mycket liknade Damas-plommon: l. c. p. 258.

  1. (*) Den ordinaira sorten Malacca-Jambu (Eugenia malaccensis L.) beskrifver Nieuhoff så stor som Gås-ägg: Church. l. c. p. 236. och Rumphius säger, at den liknar ett långlagdt Äple eller snarare en Persika, och är til färgen dels röd, dels hvitaktig med sköna rosenröda strimmor, beklädd med ett tunnt skinn: l. c. p. 121. ja så tunnt och fasthängande, efter Nieuhoffs utsago, at det ej låter skala sig med knif: l. c. hvarföre man ock altid äter denna frukt oskalad: Rumph. l. c. Invärtes hyser den en stor eller 2 à 3 små kärnar, liggande lösa inom ett stadigt kött: l. c. af enahanda ämne som i Äplen: l. c. p. 122. hvilket är hvitt och saftrikt: Rhede l. c. T. 1. p. 30. samt begåfvadt med en ganska ljuflig Rosen-lukt, som ock kännes i smaken: Acosta hos Rajus l. c. p. 1478. Denna smak fann Linschoten mycket angenäm: l. c. p. 22. äfvenså Nieuhoff : l. c. i hvars tycke den var söt och delicat: l. c. p. 273. såsom ock Acosta utgaf den för söt och behagelig: l. c. Rumphius säger, at smaken är som på ett sötsyrligt Äple, hvari man blandat Rosenvatten, men derjämte vinaktig: l. c. och Rhede tillägger denna frukt en öfvermåttan angenäm vin-smak: l. c. Efter Valentyns omdöme liknar den bäst Persikor med dess sötsyrliga smak, men faller sig gerna något vattig medelst dess ymniga saft, har dock ofta förekommit honom smakeligare än de ordinaira Persikor: l. c. p. 163. Hawkesworth säger den vara ljuflig och upfriskande: l. c. p. 255. och Valentyn äfven så sund som god, både rå och kokad: l. c. Nieuhoff förmäler om Blommorna, at man af dem kan göra en delicat Sallade: l. c. och syltar