Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/223

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
213
¤ ) ° ( ¤    annorlunda omtalar Plommon, än såsom en frukt af nog medelmåttig godhet: Athenæus l. c. p. m. 39. Damascus i Syrien var den ort, där så besynnerlig flit användes på denna frukts odling och förädlande, at sedermera de bättre Plommon-sorter länge gåfvos namn af Pruna damascena: l. c. Romarena fölgde sedan dessas exempel, och drefvo då denna odling med den framgång, at Plinius redan i sin tid tyckte sorternas antal vara ganska stort: l. c. hvaraf de fleste utan tvifvel måtte varit smakeliga, emedan man annars i då varande kräseliga tidehvarf ej skulle hållit dem til godo. Tragus (Bock) berättar, at det gick långt ut på tiden, innan dessa ädlare Plommon-sorter fingo inrymme i Frankrike och Tyskland: Stirp. hist. p. 1018. Men så är där nu, särdeles på det förstnämnda stället, så mycket rikare mängd deraf blefven, ja så, at Bruhier tror sig kunna anse antalet Plommon-sorter för oändeligt: Additionen til Lemery des alim. T. 1. p. 187. Hvad nu egenteligen Damas-plommona beträffar, hvilka mycket kännas deraf, at stenen väl släpper köttet: Liger Nouv. maison rust. ed. 8. T. 2. p. 174. så räknar Oribasius dem på sin tid för de yppersta Plommon: Collect. l. 1. c. 58. Lång tid derefter utgifver C. Passaeus dem ännu för de bästa ibland alla Plommon-sorter: Hort. florid. P. 2. n. 47. och Tragus sätter dem i främsta rummet ibland alla som i Tyskland vanka: l. c. hvilket Zückert jämväl nu i vår tid bifaller: l. c. p. 176. J. Worlidge räknar de svarta Damas-plommon för de bästa af alla i England: Treatise of Cider p. 221. Duhamel, som utförligen underrättar oss om de bästa Plommon-sorterna i Frankrike, uptager deribland 9 särskilda under namn af Damas-plommon, nemligen Damas violet, helt söt med liten syrlighet; Damas blanc, tämmeligen söt, saftig och angenäm; Damas rouge, ganska söt; Damas noir tardif, saftrik, något syrlig, och så angenäm at den kan föredragas för många andra sorter; Damas musqué, helt mörk violett, stadig i köttet, saftig och af hög smak; Damas Dronet, gulgrön, ganska söt och ljuflig; Damas d’Italie, ljus violett, helt söt och öfvermåttan välsmakande;

O 3