Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/226

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
216
¤ ) ° ( ¤    sina Pruna Pernicona, som han håller särdeles märkeliga i Italien för deras ganska angenäma smaks skull: l. c. p. 48. Annars plägar man räkna dessa plommon för Spanska, hvarföre ock J. Bauhinus uptager dem äfven under namn af Iberica, med den beskrifning, efter en Curtius, at de hafva purpur-färg och mycket söt smak, samt at de derföre bära namn af Perdicona, at de så ibland Plommon-sorterna excellera, som Rapphönsen ibland foglarne: l. c. p. 186. Det kan vara möjeligt, at ibland dessa böra föras de söta Cirvelas de Monjes, som för ett par secler sedan voro mäst i rop ibland alla Spanska Plommon-sorter: l. c. p. 187. De så kallade S. Catherine-plommon äro, efter Duhamels beskrifning, gröna stödande på gult, smälta i munnen, och ha helt söt och excellent smak: l. c. p. 109. Tournefort säger dem hafva samma färg som vax: Instit. rei herb. p. 622. och C. Bauhinus anmärker, at man kan träffa dem stora som höns-ägg, ja ock undertiden som gås-ägg: l. c. De la Quintinye trodde näppeligen, at någon bättre frukt kunde gifvas i verlden: Instruct. pour les jard. fruit. & potag. T. 1. p. 229. Abricotéesorten är tämmeligen stor, ljusgrön och på solsidan litet röd, med fast, gult och saftigt kött; en ganska god frukt, som nästan kan jämföras med Reine-Claude: Duham. l. c. p. 94. Royale de Tours är violett, saftig, söt, ganska god och af hög smak: l. c. p. 81. En annan sort är stor, ljus violett och af ganska hög smak, som liknar Perdrigons: l. c. p. 89. Denna var för 250 år sedan synnerligen begärlig i Frankrike på de kräseligas bord, och i större värde än Perdrigons: Bruyerin. l. c. p. 460. Imperatrice blanche, en köttig och ogement god sort, ljusgul, söt och stadig i köttet: Duham. l. c. p. 106. En sort Imperiale, helt stor, violett, har angenämt kött, som är sött med liten syra, och smälter i munnen: l. c. p. 99. Denna sort ha vi äfven här i Sverige, och kunna vissa gynnande somrar få den saftrik och nog förträffelig: Bergius l. c. Prune de Monsieur (så kallad af det en Kongl. Fransk Prins höll den för delice), en stor sort af skön violett färg, som smälter i munnen: Duham. l. c. p. 79. blir af förträffelig godhet,