Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/229

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
219
¤ ) ° ( ¤

(Diospyros virginiana L.), en Americansk frukt, hos oss föga bekant, stor som ett af de större Plommon, är väl mycket sträf och otjenlig at äta, förr än den fått sin rätta mognad, men

blir

    angenäma, och ätas både rå och kokade: l. c. Zvinger berättar, at de komma från Brignol i Provence, och värderas högt i Tyskland: l. c. Det är af Perdrigon blanc, säger Duhamel, som man gör de i solen torrkade Pruneller, hvilka kallas Brugnolles af det de komma ifrån en by i Provence af det namnet: Tr. d. arbr. fruit. T. 2. p. 85. Men v. Linné håller dem för at vara af en annan sort, som han kallar Pruna domest. Brignola, och har deruti medhåll af Tournefort, hvilken utgifver denna Plommon-sort för rätt ljuflig: l. c. p. 623. hvaruti J. Miller instämmer, Botanic. officinal. p. 360. och äfven Garidel, som tillägger, at mängden af de Pruneller, som gå i handelen, ej kommer ifrån Brignoles, utan ifrån öfra Provence, särdeles från Digne och den kringliggande tracten: l. c. p. 378. Lobel och Pena säga denna sorten öfvergå Damas-plommon i läckerhet: Adversar. p. 436. Ehuru härmed är, så kan det så mycket mer vara sant, at Pruneller ock göras af Perdrigon blanc, som de äfven göras af flera andra sorter. S. Catherine eller Cathrin-plommon hållas mycket tjenliga til Pruneller: Duham. Tr. des arbr. T. 2. p. 186. äfven Diaprée-sorterna: l. c. Man gör dem af Mirabeller behagliga: Duham. des arbr. fruit. p. 96. och af den större Reine Claude sorten ganska välsmakande: l. c. p. 91. Ja, en sort Ungerska plommon gifver även så goda Pruneller som de Franska: A. F. W. Crome Europens Produkte p. 452. Af Mirabeller och den så kallade Isle-verte gör man dessutom i Frankrike, särdeles i Touraine, torr Confiture, som säljes inlagd i små lådor, och är rätt delicat: Bruhier l. c. Mirabellerne sökas där sorgfälligt til både Confiturer och Compotes, emedan de taga en rätt angenäm lukt i såckret: Duham. l. c. p. 96. Annars fås ock, så af Reine-Claude som af S. Catherine, behageliga Confiturer: l. c. p. 91. 110.