Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/253

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
243
¤ ) ° ( ¤

Madagascar, som utgifvas för söta och ganska behageliga (*);[1] såsom ock Kanden-kara, purpurblå bär af ett träd i Malabar, hvilka v. Rhede beskrifver saftiga, söta och angenäma (**).[2]

Men hvad behöfver jag söka efter smakeliga bär i de andra verlds-delar, då jag finner rätt så goda, om icke bättre, i vår egen fosterbygd? Åkerbär (Rubus arcticus L.), som Försynen endast tildelt öfra Norden (†),[3] utmärka

sig
Q 2

  1. (*) de Flacourt Hist. de l’isle de Madag. p. 122.
  2. (**) Hort. Ind. Malabar. T. 5. p. 71.
  3. (†) Desse bär hafva sin ordenteliga boningsplats strax nedan om norra Pol-cirkeln, icke allenast i Norrige, Pontoppidan l. c. T. 1. p. 214. fjällen likväl undantagne: K. Vet. Acad. Handl. Vol. 23. p. 193. utan ock här i Sverige, på ömse sidor om Bottniska viken: l. c. p. 192. sedermera hela sträckan uti Ryska skogarne: Buxbaum Plant. minus cognit. centur. 5. p. 13. i den mosslugna bergs-tracten vid Jenisea floden i Siberien: Messerschmid hos J. Amman l. c. p. 185. ja i hela Siberien ända ut til Kamtschatka: Gmelin Flor. Sibir. T. 3. p. 179. där de dock äro rara: Krascheninnikow beschr. des landes Kamtschatka p. 101. och ändteligen också i Canada: J. R. Forster Flora Amer. Sept. p. 24. samt uppe vid Hudsonsbay i America: Dillenius hos von Linné Flor. Lapp. p. 62. Märkeligt nog, at då de här i Sverige föga vilja trifvas nedan om Helsingland, finner man dem ha god trefnad uti fuktiga skogarne i Ingermanland, som ligger ungefär i parallele med Upland: Nov. act. Acad. Cæsar. n. c. T. 1. p. 40. och Gorter Flor. Ingr. p. 80. D. Kellander måtte illa gifvit akt på dessa bär, då han kunde säga dem vara ganska lika Hjortron: Rub. humil. Åkerbär från Norlanden p. 40. äfvensom Frankenius i Specul. bot. renov. p. 14. och O. Rudbeck i dess Hort. bot. p. 43. olämpeligen ansågo dem för en art af Smultron; men rättare träffar Messerschmid l. c. då han