Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/259

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
249
¤ ) ° ( ¤

hafve ock gerna i våra trägårdar en genom odling tilkommen sort, hos oss Jordgubbar kallad,

som
Q 5

    England brukas: Synops. p. 254. hvilket bruk dock ej måtte vara allmänt i England, då Salmon kan säga, at man där plägar äta dem med grädde eller mjölk, stundom ock med vin: l. c. p. 1257. Men Ray vil ej gilla det sättet, at bruka mjölk eller grädde til dem: Hist. pl. T. 1. p 610. hvaruti han följer Sebizius, som säger, at dessa bär ej äro så sunda med grädde, som med vin, hvarpå man strödt såcker samt litet canel eller ingefära, påståendes dem då böra ätas i första rätten: de aliment. facult. p. 338. J. V. Beverwyck hyser mäst samma tankar: Schat der gesontheyt p. 365. Garidel skrifver i Provence, at man där brukar äta Smultron med påslaget godt vin, hvarpå man strödt såcker: l. c. p. 190. och tror jag samma sätt måtte brukas nog allmänt öfver hela södra Europa, hvarest man mångastäds ogörligen skulle kunna äta desse bär med mjölk, då ingen sådan, åtminstone ingen Ko-mjölk, står til fångs, såsom i Spanien flerastäds händer, och Sulzer äfven berättar om en tract i Provence: Tagebuch einer Reise &c. p. 141. Brydone förtäljer huru Sicilianerne undrade på honom, då de sågo honom äta Smultron med grädde och såcker: l. c. T. 2. p. 34. För ett par secler sedan åt man i Tyskland dessa bär dels med grädde, dels med såckradt vin: Dorstenius l. c. och i Frankrike plägade Fruntimren då äta dem med grädde och såcker, vittnar Bruyerinus l. c. p. 457. C. Stephanus omtalar vid samma tid, at man där åt dem med grädde, men också stundom med vin och såcker: l. c. Nu för tiden ätas de där vanligen ibland desserten, än med vin, än med grädde, och än med vatten, alt med såcker til: du Chesne l. c. p. 229. Geoffroy intygar det samma, at dessa bär brukas i dessert med såcker, bestänkte med vatten, grädde eller vin: l. c. I Holland komma de på borden såsom angenäm dessert, och ätas antingen med vin eller såcker, eller bara med såcker jämte en bifogad Smörgås; stundom, när de blifvit plåckade med stjelk, äter man