Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
46
¤ ) ° ( ¤

kan göra sådant til det smakeligaste, och berättar De la Caille, huru han på Cap var

med

    Bacqueville de la Potherie Hist de l’Amer. Sept. T. 1. p. 181. de senares tycke för denna ört är föga mindre: Lettre au Doct. Maty sur les Géants Patag. p. 59. Men ingenstäds i America lärer Tobaken nu för tiden vara uti starkare bruk, än i Carthagena, där alla af både bättre och sämre folk, utan skilnad i kön och ålder, röka, nästan hvar de gå, och tro Fruntimren sig visa gäster, som komma på visite, en synnerlig höflighet och vänskap med det de påtända och bjuda dem Tobak, finnande sig stötta om någon afslår tilbudet: Ulloa l. c. T. 1. p. 35. 36. Man rökar dock ej i hela Spanska America ur pipor, utan af Sigares eller små Tobaks-cylindrer, som påtändas i ena ändan: Pernety Journal hist. du voy. aux isles Malouin T. 1. p. 340. Acadierne röka också allmänt, både unga och gamla af båda könen: Dierevilles Reise nach Port royal in Acad. p. 282. Hvad förtroende denna ört vann, sedan den vardt bekant i Europa, blefve nu för långt at förtälja: det samma gick så vida, om annars Labat må häruti äga vittsord, at man var på vägen at lägga bort alla andra läkemedel, för at endast förblifva vid Tobaken: se dess Voy. aux isles de l’Amer. T. 4. p. 480. hvarest ock nog omständeligen uprepas, i hvad krämpor och sjukdomar denna ört sades gagna, när den i förstone så mycket i Europa utropades. Jag vet icke, om och huruvida afseende på hjelp för hälsan, eller hvad annat som hälst, varit verkande til så allmänt Tobakens vedertagande i de öfriga verlds-delar, som nu spörjes, så at nästan hvart jag vänder ögonen, ser jag den samma brukas, merendels med omåttelig begärlighet. Redan år 1607 var Tobaken så starkt i bruk i Africa, at den planterades vid hvarje koja i Sierra Liona, och tycktes utgöra Negrernas halfva föda: W. Finch's Observations &c. hos Purchas T. 1. part. 2. p. 415. Negrerne i Congo älska Tobaken så högt, at de räkna för största straff, när den betages dem: A. Zucchelli