Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
47
¤ ) ° ( ¤

med på många måltids-gillen, där heders-faten voro hård och gul Stockfisk samt

rutt-

    Missions. u. Reise-beschr. nach Congo p. 344. På öen Johanna rökar folket starkt Tobak: Ovington l. c. T. 1. p. 118. och Hottentotterne äro altför mycket begifne derpå: F. Valentyn Beschryv. van de Kaap der Goede hoope p. 105. Huru Tobak i Orienten utgör en hufvud-del vid gästers fägnande, vittna alla Rese-beskrifningar; likaså sker i Japan: Recueil de voyages au Nord T. 4. p. 117. och det äfven hos de förnäma: Valentyn Oud en nieuw Oost-Ind 5. deel. 2. st. p. 138. At folket öfver hela China rökar mycket Tobak, märkte både Navarette och Gemelli Carreri: se Churchill’s Collect T. 1. p. 32. och T. 4. p. 356. H:r Pallas såg i Kiachta, huru Chineserne kunde ingen fjerdedels timme vara utan rök-tobak, men sprungo altjämnt dermed på gatorna: l. c. p. 131. Bell d’Antermony säger, at både det bättre och sämre folket af båda könen röka, och hörde han där i China påstås, at denna ört skall varit brukelig hos dem i flera secler: Voyag. à Pekin &c. T. 1. p. 388. hvilket strider emot den gängse meningen, at Tobaken är Americas eget alster: C. Linnæus i K. Sv. Vetensk. Acad. Handl. Vol. 14. p. 38. men tillika förer oss på den tron, at Chinesiska Tobaken torde vara ett annat och eget slag, särskildt ifrån de Americanska, hälst Bell l. c. intygar, at dess smak är helt olik vår vanliga tobaks, samt röken ganska behagelig til lukten, hvarföre ock stora partier deraf utgå til Mongolerne, som föredraga denna Tobaks-sort för alla andra; likaledes ock til Bucharerna: l. c. T. 2. p. 210. Icke dess mindre sägas Chineserne sjelfve mycket högre värdera en sort fint skuren Tobak, som föres til dem ifrån Corea, än deras egen: Bell l. c. p. 201. äfvensom ock den Japanska: Navarette l. c. hvilka båda sorter jag dock tror vara af samma Tobaks-slag, som vi pläge nyttja i Europa, ty Hamel, som länge vistades i Corea, säger, at kunskapen om Tobak och dess planterings-sätt har kommit dit ifrån Japaneserna, hvilka åter fått sin ifrån Holländarne: Churchill l. c. T. 4. p. 741.