Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
¤ ) ° ( ¤

genomgå hela Växtriket, i alt det som til alla de särskildta Folkslagens Läckerheter hörer, hvilket skulle utgöra Förra Delen af hans Tal, och sedan i den Senare Delen af samma Tal åter afhandla de Läckerheter, som Djurriket i ett så rikt mått tilldelar menniskan. Härtil hade han ock gjort mångfaldiga undersökningar och jämförelser, til större delen, medelst särdeles flit och granskning, utur ett stort antal af de bäste och nyaste Resebeskrifningar, samt til alla hithörande ämnen noga anteknat de källor, hvarutur mera ljus i samma sak stode at hämta, til både rättelse och lätt­nad vid den vidare utarbetningen. Alla desse Samlingar och antekningar blifva nu öfverlämnade til en äfven i detta ämne skickelig Ledamot af Kongl.

Acade-