Sida:Tal om Läckerheter-1.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
¤ ) ° ( ¤

Vetenskaps-Academien, Herr Comministern Samuel Ödman, en af min framl. Broders bästa vänner, som af nit för vetenskapen, och ömhet for den döde, ädelmodigt åtagit sig at i vidare ordning ställa dessa Samlingar och antekningar, dem utarbeta samt för Allmänheten utgifva. Lärda verlden lärer ej underlåta at med mig sätta rätta värdet på ett så ädelt företagande af den­na vittra Man, hvarmedelst vetenskapen kommer at äga Herr Comministern Ödman samma förbindelse som min sal. Bro­der, hvilken icke sparade Tid, Möda eller Kostnad, at dels utarbeta flere nyttiga Skrifter, dels ock at samla de rikhaltigaste Materialier til flera. Mig tilhörer dock mindre, ehuru närmafte kännaren af min sal. Broders lärda förtjenster, at

om