Sida:Then Frantzöske-Kocken-1664.djvu/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Högwälborne/ Wälborne/ Wälbördige/ Dygderijke Fruer och Jungfruer.

JAgh håller för onödigt/ närwarande Wärcke med många Ordh at berömma/ wäl wetandes/ thet sigh/ aff sielfwa Titulen/ bäst recommenderandes warder: Ock thet så myckit mehra/ som iagh för thetta intet weet något aff samma Natur och Egenskap på thet Swenska Språket wara uthgångit. Onödigare tyckes migh ännu wara/ Konsten som thenna book

wer
a ij