Sida:Thyren Kommentar SL kap 20.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


20 KAP.

(enligt Lag den 20 Juni 1890).

Om stöld och snatteri.


§ 1.

Hvar, som stjäl gods eller penningar öfver femton Riksdaler, dömes, för stöld, till straffarbete i högst sex månader, der ej annorledes här nedan stadgadt är. Äro omständigheterna synnerligen försvårande; må tiden för straffarbetet till två är höjas: äro de synnerligen mildrande; må till fängelse i högst sex månader dömas.

Går värdet ej öfver femton Riksdaler; då skall, der ej gerningen efter 4, 6, 8 eller 9 § bör annorledes anses, för snatteri dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


(M. B. 40: 1, 5; 47: 1; L. K. 22; 1, 2; L. B. 23: 1, 2; K. F. 4/5 1855 §§ 1, 2; Str. L. 16/2 1864, 20: 1, 2; K. F. 16/6 1875 § 1).


I. Det objektiva momentet i det allmänna tjufnadsreqvisitet.


Vid framställningen häraf åtskilja vi objektet och handlingen.