Sida:Thyren Kommentar SL kap 20.djvu/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Förord.Föreliggande kommentar till Str. L. Kap. 20 är utarbetad efter samma synpunkter, som angifvits i företalet till min år 1906 utgifna kommentar till Str. L. Kap. 14. Jag har emellertid i detta fall, med hänsyn till det nära sammanhanget mellan 20 Kap:s bestämmelser, ansett lämpligast att sammanföra det historiska till ett helt och förutskicka denna del såsom inledning till behandlingen af den gällande rätten; i slutet af inledningen har kapitlet införts i sin ursprungliga lydelse af 1864. Kännedom om nämnda historiska öfversigt förutsättes vid framställningen af den gällande rätten, der i allmänhet endast sådana historiska tolkningsskäl uttryckligen påpekats, hvilka icke framgå af öfversigten.

Beträffande §§ 6–11 har jag icke ansett förenligt med detta arbetes plan att upptaga några ingående allmänstraffrättsliga undersökningar rörande iteration, konkurrens och delaktighet. Då de föreläsningar öfver sistnämnda instituter, på hvilka undervisningen här öfver 20 Kap. plägat stödja sig, icke finnas tillgängliga i tryck, har jag inskränkt mig, för dessa §§:s vidkommande, till några elementära anmärkningar.

För hvarje § (resp. moment, i §§ 3 och 4) hafva motsvarande bestämmelser i M. B., lagförslagen o. s. v.