Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/100

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 88 —

finheter, och tankarna syslosattes med spådomar och drömmar. Chevaleriets gyllene ålder var försvunnen, dess förfall visade sig isynnerhet i Tyskland, och det tycktes förestå Europa att gå tillbaka i sitt förra barbari. Likväl hade icke alla de matta strålar som upplysningen ännu utspridt varit förgäfves. Från de lärosäten, som blifvit stiftade, utbreddes åtminstone begreppet om ett ljus, och till trots för hierarkiens åska vågade man att forska i Naturen. Oaktadt den grymhet hvarmed olika meningar i Religionen bestraffades, framkommo nya tänkare; oaktadt det våld hvarmed Romerska Biskoppen försvarade sin helighet, nekades den. Kännedomen af Grekiska språket medförde möjligheten att läsa de böcker, som utgöra hufvudgrunderna för Christna Religionen, och att upptäcka de missbruk hvartill egennyttan begagnat den. Ifrån tvenne aflägsna punkter hade samma elektriska kraft visat sin verkan genom Wickleff och Huss. Roms