Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 90 —

ståndet. Deras öfriga öfverläggningar röja seklets lynne; de angingo Kyrko-ceremonierna, samt trolldom, signerier och andra spådoms-konster, hvilka nu vunnit den allmänna uppmärksamheten och länge fortforo att bibehålla den. Under det stora och långvariga Kyrkomötet i Costnitz, beslutade likväl Svenska Presterskapet, att genom sina fullmäktiga förmå några lärda män att flytta hit till Norden för att bidraga till ungdomens undervisning. Erik tycktes äfven deltaga i samma önskan, och anhöll hos Påfven om dess tillåtelse att i sina Stater få anlägga en Akademi. Tillåtelsen erhölls samma år som det namnkunniga Kyrko-mötet slutades (1418); men verkställandet borde ske innom två år; och som Konungen sjelf skulle bestrida omkostnaden, och Hollsteinska kriget nekade honom att använda sina tillgångar till andra ändamål, blef hela beslutet utan verksamhet, och undervisnings-anstalterna utan vidare framsteg.