Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/103

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 91 —

Påfven visade äfven på annat sätt sin välvilja emot Norden, då han sökte att återställa freden. Eriks motståndare, som funno honom minst farlig under vapnen, fruktade förmodeligen mest för de fredsförslag som kunde göras af den helige Fadren, men samtyckte emedlertid till ett möte i Gottorp. De fingo likväl en anledning att afbryta underhandlingarna, emedan de Danska Sändebuden icke infunno sig på utsatt dag. Man beredde sig nu på ett nytt krig, och Erik ingick i förbund med Konung Ladislaus af Pohlen och Hertig Witold eller Alexander af Lithauen.

Fälttåget 1419 utmärktes genom intagandet af Femern, en Ö, som förut varit inkräktad af Konungen men åter förlorad. Tvenne försök till landstigning misslyckades, och uppretad af detta motstånd tillät Erik sina soldater efter tredje anfallet, som skedde med framgång, att utöfva alla de grymheter en tygellös menighet kan uppfinna. Mord, våldtäckt och