Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/106

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 94 —

Konung Erik, som icke haft framgång på slaktfältet, ville nu försöka sin skicklighet som Statsman, och slutade således ett förbund med Hansestäderna. Denna handlande Republik hade redan länge arbetat på att sjelf tillegna sig väldet öfver Östersjön; den hade ensam sökt att hindra föreningen emellan Sverige, Dannemark och Norrige; den hade understödt Albrekt så länge han ägde något hopp att återtaga sin Thron, och tvungen af omständigheterna att sluta fred med Margareta, sökte den alla tillfällen att undergräfva den styrka, som de Nordiska Riken genom sin förening kunde vinna. Under det krig, som redan länge fortfarit, hade Erik också, vid flera tillfällen, erfarit hvad han borde vänta af Hansestäderna; men erfarenheten verkade icke, och han ingick ett förbund, som, å deras sida, icke hade annan afsigt än att förskaffa hans

    karakter, måste man äfven känna hans favoriter.