Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 105 —

att hon varit skulden till så många menniskors död. Hon beslöt att nedstiga ifrån Thronen och sluta sina dagar i Wadstena Kloster, ett ställe som öfver hela Christenheten var namnkunnigt för sin helighet; hon verkställde ock, samma år (1429), sin föresats, och dog i början af påföljande året. Men innan hon öfvergaf Dannemark, lemnade hon ännu ett bevis på sin välgörenhet emot en del af Svenska flottans besättning, som lidit skeppsbrott, och kan hända utom hennes bistånd omkommit af elände[1].

Om Erik icke älskat sin Drottning, sökte han åtminstone att genom åtskilliga

E 5
  1. Svenska flottan hade blifvit kallad till Köpenhamn. Då den intagna provianten var förtärd, begärde besättningen att antingen få fara hem eller blifva försedd med matvaror; intetdera beviljades, och folket måste sälja sina vapen för att uppehålla lifvet. Sent på hösten tilläts hemresan, då flera skepp strandade.