Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/118

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 106 —

stiftelser af högtidliga åminnelse-fester hedra hennes minne. Kanske kände han tillika sin förlust sedan den icke mer kunde ersättas. Filippa hade varit likasom en skydds-ängel för Eriks Thron, och knappt var hon borta innan den började att vackla. Under det hans flottor blefvo slagna och de skepp, som skulle öfverföra hans skatter ifrån Sverige, borttogos af kapare, röjdes äfven mer och mer det missnöje, som innom några år fullkomligt utbrast. Det system Margareta följt, att nedtrycka den högre Adeln, hade blifvit antaget af hennes efterträdare, men saknade framgång, emedan han saknade skicklighet att verkställa det. Deremot hade han genom trägen rusttjenst utblottat den mindre förmögna delen af Frälseståndet, och större delen af dess egendomar hade blifvit inlöste af några få rika familjer. Emot Presterskapet hade Erik icke heller iakttagit den varsamhet hans system fordrade. Han hade oupphörligt inblandat sig i