Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/179

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 167 —

vapenhvila, hvilken äfven sträckte sig till de slott som ännu voro belägrade, hvaraf Stockholm var det betydligaste, ty Nyköping var redan i Carl Knutssons händer. Erik kom också denna gången sjelf till Kalmar vid den utsatta tiden [1], och föreningen bekräftades å nyo med några få tillägg. Dessa voro isynnerhet: att Konungen skulle tillsätta Drots och Marsk, vistas hvart år ungefär lika länge i Sverige, Dannemark och Norrige, och alltid vara åtföljd af tvenne Rådsherrar från hvart Rike, för att med dem kunna öfverlägga om dess enskilta angelägenheter. Om något nytt Konunga-val behöfdes, skulle det ske i Halmstad [2] af 120 personer, 40 från hvart Rike. Genom lottning skulle då afgöras bland hvilket Rikes innevånare Konungen skulle väljas, och lotten uttagas af ett barn. Kunde de väljande icke sedan komma öfverens, skulle de

  1. I medlet af Juli 1436.
  2. Halmstad var denna tiden den ort, som