Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/178

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 166 —

lade flera försåt för hans lif; men dessa förstod Carl lika så väl att undvika, som att dölja sin harm deröfver. Vigtigare händelser tvingade honom dessutom att uppskjuta sin hämd. En sammankomst med Konung Eriks fullmäktige skedde i Wadstena, och der utsattes ett annat möte att hållas i Kalmar. Emedlertid slöts en

    Stockholm hafva så många krokar blifvit satta, som jag satt försåt för dig; men du har hitintills lyckligen undvikit dem”. Utom hans häftiga och obetänksamma lynne skulle han kanhända varit farlig; men som han hvarken hade nog förställning att anlägga någon djup plan, eller nog välde öfver sig sjelf att utföra den med varsamhet, misslyckades han i sina företaganden och störtade sig sjelf. För öfrigt var han uppblåst och inbillsk; men öpen och så fullkomligt utan allt misstroende, att han öfverlemnade sig i sina fienders händer, i den öfvertygelsen att män af stånd icke bryta de löften de gifvit. Ifrån Engelbrekts första resning hade han beständigt varit på hans sida och derigenom vunnit Allmogens fullkomliga tillgifvenhet.