Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/183

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 171 —

Drotset fick han honom att ingå i alla sina planer, och dessa båda Herrar, som i rikedom och anseende öfverträffade alla de öfriga af Rådet, tillägnade sig också all den makt som Rådet efter lagarna borde äga, och Eriks förmodade död lemnade dem tillfälle att befästa den [1]. Puken sökte väl med alfvar att sätta sig deremot, men valde alltid nedriga medel och retade Bönderna till uppror. Företaget misslyckades också; de upproriska blefvo grymt straffade, och Puken, som på Carl Knutssons och Svenska Rådets lejd infunnit sig i Westerås för att afsluta en förlikning, blef fängslad, förd till Stockholm, och på Drotsets befallning, utan vidare omvägar, halshuggen. Drotsets och Marskens myndighet steg nu till en fullkomlig despotism;

  1. Det synes nog otroligt att Konungens räddning kunnat blifva obekant för hela Svenska Rådet, ifrån September till påföljande vår, då han likväl vistades på Gottland; men att Marsken låtsade vara okunnig derom var ganska naturligt.