Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/182

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 170 —

personer och tvinga dem att lyda. Sedan Marsken på detta sätt gjort sig till verkelig Herre i Sverige, utdelte han de flesta Länen till sina kreatur, eller behöll dem för sig sjelf, och personer som gjort Riket de vigtigaste tjenster blefvo förbigångna. Ibland dessa var Broder Svensson, en man af stora förtjenster och lysande börd, som med heder tjent fosterlandet och blifvit af Komittéen i Halmstad tilldömd ersättning för sitt lidande under Eriks Holsteinska tåg. Men det var emot Carl Knutssons system att gynna dem som varit Engelbrekt tillgifne, och Broder Svensson, som vågade att dristigt säga honom sina tankar och förebrå honom sin egennytta, blef på hans befallning gripen, och dagen efter, utan ransakning, halshuggen. En nordisk Konung, som utöfvat ett sådant våld, skulle blifvit utropad för tyrann; men Carl ansåg sig öfver alla de förbindelser som följa med Kronan. Genom en förställd undergifvenhet för