Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/230

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 218 —

det anfall hvarpå de väntade, och till hvars verkställande de visste att han kryssade med sin flotta utmed kusten; de beväpnade sig derföre och skyndade till elden och till portarna. Innevånarne, bestörte att se så många personer i rustning innom sina murar, frågade dem om orsaken dertill, och emedan de icke kunde gifva ett tillfredsställande svar, blefvo de förviste ur staden. På detta sättet förstördes en af Christoffers planer, men det återstod ännu att uträtta genom styrka hvad som icke lyckats genom list. Den tillstundande vintren nödgade honom emedlertid att ännu uppskjuta detta företagande, och han hade till början af påföljande året (1448) sammankallat Ständerna i Jönköping, dit han också ämnade att resa.

Men de stora företaganden, som förmodeligen syslosatte Christoffer, försvunno till intet; en hastig sjukdom anföll honom i Helsingborg, och döden insvepte dem alla i ett gåtlikt mörker. Det