Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/238

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 226 —

Riket i allmänhet, som för dess Statsförfattning, och detta fäste blef en medverkande orsak tiil större delen af de blodsutgjutelser, som sedan skedde i Sverige under Kalmare Unionen.

Exemplaret ohäftadt af denna Historias 1 Del, kostar 21 skill. 4 runst. Banko-mynt.