Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/241

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

KALMARE UNIONENS HISTORIA.

Om ett Rike kunnat oroas af partier och enskiltas ärelystnad under det Thronen ännu icke var ledig, huru mycket mer borde icke dessa partier äga tillfälle att öka sin styrka, denna ärelystnad finna utrymme för sina planer, då en ny Konung skulle väljas, och ingen af de täflande genom födseln ägde någon företrädes-rätt till denna höga ära. Den Konunga-slägt, som så länge regerat i Dannemark, och från hvilken Christoffer härstammade, var utslocknad med honom. Folkunga-ätten, med hvilken han äfven varit beslägtad, hade väl ännu på qvinnosidan flere afkomlingar, men de voro alltför aflägse att synas berättigade till Sveriges Thron, eller utan nog anseende att kunna täfla derom. Norige tycktes endast vänta på sina grannars val och likasom fruktade att sjelf våga något. Man

Kalm. Un. Hist. Del. II.A