Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/269

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 31 —

Christiern nekade att underkasta sig den dom, som några Kaniker förordnades att fälla deröfver, i Halmstad, och utan att göra afseende på den helige Fadrens bemedling tillägnade han sig Norrige, der Carls parti, genom Ärkebiskopens död, blifvit ganska mycket försvagadt. Innan den utlofvade afsägelsen ännu var underteknad, hade Christiern redan blifvit krönt i Trondhem (d. 29. Juli 1450), hvarefter en afhandling, i Bergen, på det högtidligaste bekräftade Dannemarks och Norriges förening.

Ärkebiskopen i Sverige, Jöns Bengtsson, hade varit driffjädren till allt hvad som blifvit gjordt i Halmstad, och han dröjde icke att, i hemlighet, skaffa sig anhängare för att understödja sitt verk vid den Riksdag, som skulle hållas i Arboga. Carls begäran, att af kyrkor och kloster få något understöd af penningar, gaf honom en stor anledning att ditkalla