Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/271

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 33 —

förevänning för Christjern att förklara Sverige krig [1].

Carl ville hämnas på sina otrogna undersåtare, men kunde eller vågade icke göra det på annat sätt, än att återtaga de förläningar han gifvit dem. Alla uppretades ännu mer häraf, och några blefvo hans uppenbara fiender. Förgäfves sökte han blidka en del dermed att han gaf länen tillbaka: flera hade redan förbundit

  1. En annan ordsak, som han föregaf till kriget, var hans Gemåls lifgeding, hvilken man i Sverige nekade att betala. Att förklara detta bör man nämna, att Christjern var gift med Christoffers enka, Dorothea af Brandenburg. Åt denna Prinsessa hade Svenska Ständerna anslagit landskaperna Nerike och Wermeland, ifall hon skulle öfverlefva Christoffer, och efter den tidens bruk bibehöllo enkor sådane gåfvor äfven sedan de trädt i annat gifte. Dorotheas lifgeding blef ganska länge ett trätoämne emellan Danska och Svenska Regeringen.
B 5