Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/282

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 44 —

Thord Bonde, som han upphöjdt till Riksmarsk, och som förskaffat honom så mångfaldiga segrar. En lönnmördare förkortade hjeltens lif, och hans fall blef en uppmuntran för Carls ovänner. Christjerns troppar eröfrade Öland och Elfsborg och härjade i Finland. En Påfvelig bulla ålade Svenska Regeringen att öfverlemna åt Dannemarks Drottning de landskaper som varit henne anslagna; dess utspridande ökade förvirringen, och en stor ändring tycktes förestå eller åtminstone önskas.

Ärkebiskopen fann nu tiden vara tjenlig att fordra en ersättning för de län hvilka blifvit honom fråntagna och några skepp, som han förlorat i Rikets tjenst. Rådet, som det uppdrogs att granska dessa påståenden, gillade dem; men Carl fann icke för godt att stadfästa en dom, som blifvit fälld emot hans vilja, eller hindrades derifrån af omständigheterna. Sysslosatt att fördrifva sina utländska