Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/285

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 47 —

om senare åldrars beqvämligheter, besvärades de icke af kölden, emedan de voro uppfödde att trotsa den. Större skogar, och mindre banade vägar än nu, försvårade om sommaren de marscher, som med mera lätthet kunde verkställas öfver frusna måssar eller insjöar. Dannemarks belägenhet, att om vintren icke alltid kunna understödja de troppar, som försvarade aflägsna eröfringar eller landskaper, gjorde också att dessa tåg med större fördel kunde företagas från Sverige under denna årstid.

Carl Knutsson hade i början af året (1457) uppbrutit med sin här för att anfalla Danska besättningen på Öland, men var ännu under vägen, då han fick tidning om Ärkebiskopens uppror. I afsigt att genast qväfva det, samlade han sitt rytteri, som bestod af 1400 man, och var denna tidens förfärligaste krigsfolk, och hämtade 300 soldater till förstärkning ifrån Stockholm, Med denna styrka rycker