Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/290

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 52 —

finna några fel hos sina tjenare då de uppreste sig emot den verldsliga makten, kunde Prelaten icke heller frukta att af sina landsmän anklagas för uppror, då de mäktigare understödt honom eller gifvit tillkänna att de önskat hans framgång, då de svagare icke ägde annat val än lydnad. Men till en blygd för menskligheten mötes nästan alltid den lycklige våldsverkaren af ett smicker, som sjelfva förtjensten skulle rodna att höra. Det var icke endast bifall hvarmed Svenska Rådet och Ständerna ansågo Jöns Bengtssons företag, man öfverhopade honom med tacksägelser, man tillböd sig att betala de omkostnader han gjort till Rikets befrielse, och den helige Fadren gillade gerna en oordning som stärkte den andeliga myndigheten. Det var således lätt för Ärkebiskopen att tillägna sig högsta makten inom fäderneslandet. Han antog namn af Sveriges Förste, Höfvitsmän och Riksföreståndare; han sparade ingen möda att bemäktiga sig de