Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/356

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 118 —

kan hända om Sverige skulle behålla sin gamla författning. De mäktigaste passioner som verka på menniskjo-hjertat uppeldade kämparne på båda sidor. Christjern dolde icke att han stridde för Kronan; han var öfvertygad att han icke skulle förfela ändamålet af sin utrustning; och föraktade Sturens anmodan att med fred fara tillbaka. Hans soldater lifvades af hans efterdöme; deras förhoppning smickrades af ära och vinst, deras mod växte vid den föreställningen att de endast skulle strida med en Allmoge, som de vida öfverträffade i härdighet och beväpning. Den borgeliga frihet, hvars blotta namn åstadkommit så många stora gerningar, eldade de Svenska, och Riksföreståndarens personliga tapperhet gjorde dem vissa om segren. Han sjelf uppmanades af allt hvad som kan väcka mod hos en krigsman. Om också kärleken till fäderneslandet endast varit manteln för en hemlig herrsklystnad, borde sjelfva det mål dit han