Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/369

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 131 —

stämplingar hvarigenom hans bror å nyo ämnade att bemäktiga sig Holstein. Denna anläggning, som långt förut synes hafva varit beredd, skingrades likväl snart; den blef upptäckt innan den hunnit sin stadga, Grefve Gerhard flydde, och hans anhängare straffades.

Underhandlingarna med Sverige blefvo emedlertid afbrutne genom en Valfart till Rom, som Christjern företog, antingen blott af statsordsaker, eller att följa ett bruk som flera sekler varit rådande i Norden. Som anledning till denna färd, uppgafs ett löfte att resa till den heliga grafven, hvilket Konungen vid något obekant tillfälle skall hafva gjort, och för hvars fullgörande ingen utom den helige Fadren kunde frikalla honom. I hans sällskap voro åtskilliga Tyska Furstar, och Konungens enskilta svit bestod af hundrade femtio personer. Öfver allt der han tågade fram bemöttes han med den utmärktaste aktning. Då han kom till