Sida:Till hans kongl Höghet Gustaf.djvu/374

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
— 136 —

Dessa stiftelser fordrade dessutom den Romerska Furstens tillåtelse; ingen Regent vågade att grunda dem utom hans bifall, ingen lärare vågade uppträda i deras salar för att undervisa i andra vettenskaper än som voro föreskrifna från Rom. De andeliga i Sverige hade redan länge påyrkat anläggningen af ett Universitet, och detta begär upplifvades vid underrättelsen om Christjerns föresats. Verkställandet påskyndades likväl mer än i Dannemark. Den Bulla, som berättigade Christjern att inrätta Akademien i Köpenhamn, gafs 1475, och tillåtelsen att stifta den i Upsala, lemnades icke förr än det följande året; men då Köpenhamnska Högskolan invigdes (d. 1 Jun. 1479) hade föreläsningarna redan mer än halftannat år varit fortsatta i Upsala[1]. Till denna hastiga verkställighet

  1. Upsala Akademi invigdes d. 21 September 1477, då föreläsningarnas början utsattes till den hel. Britas fest (d. 7 Oktober). Efter Påfvens förordnande skulle